apūkti

2 apūkti, -ia, àpūkė 1. tr. aptraukti debesimis, apniaukti, aptemti: Apūkė dangų, bene lys Šts. | refl. CI304, Q83, R, , N, Ns1878,1, Bru, Š, 437, Rtr, NdŽ, Pgg, Trg, Bt, Grd, NmŽ, Kin, End, Pln: Apsiū̃kęs oras tuo išsigaidrys J. Ūka užėjo ant saulės, benor apsiū̃kti J. Ūkanoja, apsūksta R38, 51. Lietuotas, debesuotas, apsitraukęs, apsiūkęs I. Apsiūkęs nuog dulknojimo, nuog liejimo smulkiais lašais I. Apsiūksta dangus OsG147. Šiandien ne teip graži, apsiū̃kusi, bet šiltà Trk. Apsìūkė, nebibūs tiek karštà Sd. Rytmetė[je] migla pakilo, paskuo, į dieną – apsìūkė Plt. Dangus apsìūkė – skubėkiat pry šieno Ll. Veizėk, kaip greit apsìūkė, juoduote užjuodavo Šv. Toks apsiū̃kęs buvo rytas, o dabar saulė puikiai šildo Trk. Apsiūko, pareis lytaus Dov. Apsiū̃kusi stovėjo stovėjo, vakare i prakiuro Krš. Toki apsiū̃kusi, nelinksmi Vgr. Vakar apsiū̃kusi buvo, ale šalnos nebuvo Všv. Kartais apsìūkas apsìūkas, o lytaus nesulauki Krš. Ar jau apsiū̃ksta? Sch138. Dangus juodai aps’ūko KlvD383. Iš didžio karščio apsìūkė, pakilo perkūnija PP18. Rudiniais gi ir kartais pavasariais, apsiū̃kus, ir jei dar papula tarpijos mėnesių, labai yra tamsios naktės BM305(Pvn). Dangus iš visų pusių apsiūkęs, apsiniaukęs Žem. Bejojant apsiūkė, pradėjo lynoti M.Valanč. Oras teipag debesiu tamsiu apsiūkė ŽCh239. Kad Nauji metai apsiūkę, kad naktis tamsi – seni žmonys mirs (priet.) Mžk. 2. intr. aptemti, apsidrumsti (apie akis): Apiū̃ko akelės, nematai Dgč. | refl.: [Akies] tinklainė atrodo kiek apsiūkusi P.Aviž.refl. apsitraukti nešvarumais, išsitepti: Lempos stiklas apsìūkė, reik iššluostyt Rs. 3. refl. prk. darytis nusiminusiam, nuliūsti, supykti: Nespėjau žodžio pasakyti, o tas apsìūkė kaip debesis Nt. Vienatijis [žmogus], kurs gali dabar skaudžią kapo tylą nuvaryti savo gyvybe ir prablaivyti abiejų apsiūkusį ūpą Vaižg.pamažėti, pamenkėti: Demokrotų džiaugsmas … apsiūkti pradėjo TP1881,48. \ ūkti; apūkti; priūkti; suūkti; užūkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apsiūkimas — 2 apsiūkìmas sm. (2) → 2 apūkti 1 (refl.): Tokiu apsiūkimù – ta vers Krš. Tokiu apsiūkimù, rods, pilte žemę užpils Rdn. ūkimas; apsiūkimas; užsiūkimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priūkti — 2 priū̃kti, ia, prìūkė tr. pripūsti, supūsti, privaryti: Prìūkė debesų NdŽ. | refl. NdŽ. ūkti; apūkti; priūkti; suūkti; užūkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suūkti — 2 suū̃kti, ia, sùūkė 1. tr. supūsti, sunešti, sutelkti: Sùūkė lietaus, sniego NdŽ. 2. intr. NdŽ apsitraukti debesimis, apsiniaukti. | refl. NdŽ. 3. refl. NdŽ prk. supykti, įniršti. ūkti; apūkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užūkti — 2 užū̃kti, ia, ùžūkė 1. tr. apniaukti, aptemdyti, aptraukti debesimis: Šiaurė užūktà, vargu nelys Ggr. Nei mažiausis debesėlis nebuvo užū̃kęs dangaus blaivumą Š. | Ir toks šešėlis gali iš lengvo užūkti tamsią naktį, jeigu toliau augysime… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūkti — 2 ū̃kti, ia ( sta SchL135, KBII159, NdŽ; R, MŽ, N), ė ( o NdŽ; R, MŽ, N) NdŽ 1. intr. G118, M, FrnW, KŽ niauktis, trauktis debesimis, blaustis: Bet ten, toli padangėse, ūksta I.Simon. Šią dieną bus dargana, nesa dangus raudonuoj ir ūksta RBMt16,3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.